ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
4,500تومان
1 سال
4,500تومان
1 سال
4,500تومان
1 سال
.co.ir
3,200تومان
1 سال
3,200تومان
1 سال
3,200تومان
1 سال
.net.ir
3,200تومان
1 سال
3,200تومان
1 سال
3,200تومان
1 سال
.org.ir
3,200تومان
1 سال
3,200تومان
1 سال
3,200تومان
1 سال
.ac.ir
3,200تومان
1 سال
3,200تومان
1 سال
3,200تومان
1 سال
.gov.ir
3,200تومان
1 سال
3,200تومان
1 سال
3,200تومان
1 سال
.id.ir
3,200تومان
1 سال
3,200تومان
1 سال
3,200تومان
1 سال
.sch.ir
3,200تومان
1 سال
3,200تومان
1 سال
3,200تومان
1 سال
.co
168,000تومان
1 سال
475,000تومان
1 سال
475,000تومان
1 سال
.com
186,000تومان
1 سال
186,000تومان
1 سال
186,000تومان
1 سال
.net
230,000تومان
1 سال
230,000تومان
1 سال
230,000تومان
1 سال
.org
145,000تومان
1 سال
222,000تومان
1 سال
222,000تومان
1 سال
.blog
101,000تومان
1 سال
550,000تومان
1 سال
550,000تومان
1 سال
.shop
135,000تومان
1 سال
585,000تومان
1 سال
585,000تومان
1 سال
.info
80,000تومان
1 سال
256,000تومان
1 سال
256,000تومان
1 سال
.biz
268,000تومان
1 سال
268,000تومان
1 سال
268,000تومان
1 سال
.me
60,000تومان
1 سال
323,000تومان
1 سال
323,000تومان
1 سال
.asia
85,000تومان
1 سال
260,000تومان
1 سال
260,000تومان
1 سال
.eu
60,000تومان
1 سال
205,000تومان
1 سال
205,000تومان
1 سال
.xyz
22,000تومان
1 سال
225,000تومان
1 سال
225,000تومان
1 سال
.site
22,000تومان
1 سال
562,000تومان
1 سال
562,000تومان
1 سال
.fun
22,000تومان
1 سال
118,000تومان
1 سال
118,000تومان
1 سال
.space
22,000تومان
1 سال
118,000تومان
1 سال
118,000تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای تیکاوب محفوظ می باشد